نسخه PDF
بر اساس تاریخ
شبکه اجتماعی
تیتر خبرها
  • خودم را زنده شده دست حاج قاسم می‌دانم

  • مردم، همه‌چیز حاج قاسم بودند