نسخه PDF
بر اساس تاریخ
شبکه اجتماعی
تیتر خبرها
  • ساخت نانوكپسول بسیار كوچك در دانشگاه بوعلی سینا

  • تونل حمل‌ونقل سریع ایلان ماسك افتتاح شد

  • ملاقات شاعرانه با زهره و مشتری و عطارد

  • پرده دوم: همه‌چیز از داخل غار شروع شد!

  • اولین آتش را چه كسی روشن كرد؟

  • پرده سوم: استفاده از آتش با درست‌كردن آتش فرق دارد

  • پرده اول: داستان كشف آتش در اسطوره‌ها

  • پرده چهارم: آیا فن درست‌كردن آتش مخصوص انسان‌هاست؟

  • پرده آخر: مناقشه‌ای بی‌پایان

  • پرده پنجم: نئاندرتال‌ها؛ یكی از گزینه‌های مشكوك!