یك كروموزوم بیشتر از بقیه پدرها

یك كروموزوم بیشتر از بقیه پدرها

علیرضا رأفتی روزنامه‌نگار

دكتر صادر عیسی، دندانپزشك جوان سوری می‌گوید: اگر می‌توانستم انتخاب كنم چه كسی پدرم باشد، قطعا بازهم خود او را انتخاب می‌كردم. اصلا مهربان‌تر و پدرتر از او نمی‌شناسم.
پدر صادر عیسی، سخت حرف می‌زند اما با همان لكنت و زحمتی كه به خودش می‌دهد تا كلمات‌ را ادا كند در اولین مواجهه و مصاحبه‌اش با مردم می‌گوید: راستی! می‌دانستی پسرم دكتر است؟ دندانپزشك شده.
پدر صادر در كارگاه تولید بلغور كار می‌كند. سال‌هاست در همان كارگاه، كارهای مختلف خدماتی انجام می‌دهد و با همان دستمزد كارگری هم امورات خانواده‌اش را می‌گذراند. با همان دستمزد كارگری هم پشت پسرش ایستاده تا درس بخواند و دندانپزشك شود.
دوربین‌های رسانه‌های مختلف وقتی پای صحبت مردم محله‌شان می‌نشینند، چیزی جز خوبی از این مرد نمی‌شنوند. هركس با او سلام و علیكی دارد از اخلاق خوب و لبخند همیشگی‌اش می‌گوید. از مدارایش با مردم. از این‌که هیچ‌کس ندیده تا به حال آزار این مرد به كسی برسد. این حرفی است كه خانواده‌اش هم به خبرنگارها می‌گویند. چه پسرش كه با افتخار از پدر حرف می‌زند و می‌گوید اگر حمایت‌های او نبود، نمی‌توانست به موفقیت‌هایش دست یابد و چه همسرش كه از او به‌خوبی یاد می‌كند و شوهرش را مردی می‌داند كه می‌شود یک‌عمر به او تكیه كرد.
این پدر سوری هم مثل تمام پدرهای خوب دنیا پشتگرمی خانواده‌اش است و همه زندگی‌اش را فدای آرامش همسر و موفقیت پسرش كرده است. پدری مثل تمام پدرها با این تفاوت كه او یك كروموزوم بیشتر از بقیه دارد. این پدر سوری مبتلابه سندرم داون است.