انتصاب ایمانی‌خوشخو به‌عنوان مشاور وزیر ارشاد

انتصاب ایمانی‌خوشخو به‌عنوان مشاور وزیر ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدحسین ایمانی‌خوشخو را به عنوان مشاور وزیر در امور سیاستگذاری‌های کلان و توسعه فعالیت‌های فناورانه فرهنگی‌وهنری منصوب کرد. در کارنامه اجرایی ایمانی‌خوشخو می‌توان به معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، مدیرکل مرکز آمار و برنامه‌ریزی پژوهش‌های فرهنگی‌وهنری، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کل کشور و... اشاره کرد.