برگزیدگان مسابقه‌ ملی «طراحی کتابخانه عشایری» معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه‌ ملی «طراحی کتابخانه عشایری» معرفی شدند

اختتامیه مسابقه «طراحی کتابخانه عشایری» با تجلیل از هشت اثر برتر برگزار شد.
به گزارش جام‌جم، مسابقه ملی طراحی کتاب‌خانه عشایری با انتشار فراخوانی در فروردین امسال به منظور ارائه طراحی کتابخانه‌ای قابل‌حمل برای خدمات‌رسانی به عشایر کشور، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با مشارکت فب‌لب ایران برگزار شد و پس از طی مراحل داوری، برگزیدگان خود را شناخت. این مسابقه ملی با مشارکت بیش از ۴۴۰ گروه طراحی یا طراح مستقل و ارسال ۱۷۳ اثر برگزار شد که طی آن مجموعه‌ای از ایده‌های نوآورانه به دبیرخانه مسابقه رسید. در پایان روند برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:
رتبه‌ اول: نگار محمدی، فرناز پیکان‌پور، محمود قربانی و محمد رجاییان
رتبه‌ دوم: الهه مرادی و حسین خراسانی
رتبه‌ سوم: احسان لسانی و محمدحسین اقلیدس
همچنین آثار زهره نژادبیگلری، سمانه طغیانی دولت‌آبادی، سینا رضایی نوایی، عطا خویی و همچنین اثر گروهی مژگان افشارفر، فرناز بیات، فاطیما مفید و محمد کاظم‌زاده به عنوان آثار شایسته تقدیر در مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری معرفی شدند.