یک واگن خاطره

در این شماره از هفتگ‌ خواهیم گفت که ‌قطار فقط یک وسیله حمل و نقل نیست و برای خودش یک مکتب به حساب می‌آید

یک واگن خاطره

«هفتگ جام‌جم» چهار صفحه ویژه از روزنامه جام‌جم است. جایی که قرار است هر آخر هفته دور هم بنشینیم و راجع به موضوعی که در زندگی روزمره درگیر آن هستیم و کمتر به آن فکر می‌کنیم، صحبت کنیم. آخر هفته‌ها با «هفتگ جام‌جم» همراه باشید. موضوع این شماره: «قطار»
ضمیمه چار دیواری