مرغ تریاكی نداریم

مرغ تریاكی نداریم

حسین عزیزی، مدیركل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در واكنش به اضافه كردن مواد غیرمجاز به آب آشامیدنی مرغ‌ها و ماجرای مرغ‌های تریاكی، آن را تكذیب كرد و شایعه خواند.وی گفت: «این موضوع را مدیر دفتر سلامت وزارت جهاد كشاورزی مطرح كرد كه البته قبلا رئیس سازمان دامپزشكی بوده است. اما رئیس فعلی سازمان دامپزشكی این موضوع را تكذیب و اعلام كرد كه چنین چیزی صحت ندارد. »/ایسنا