جزئیات تیراندازی به 3 زن در اصفهان

جزئیات تیراندازی به 3 زن در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ماجرای تیراندازی به سه زن در این استان را تشریح کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حبیبی در این باره گفت: پس از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه، متهم به‌سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص می‌شود وی با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده‌است. در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن سه نفر به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کند و طبق نظر پزشکی‌قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده‌است. وی در ادامه ضمن تکذیب ادعاها در مورد آزاد شدن متهم حادثه بعد از چند روز گفت: متهم نزدیک به دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تامین کیفری مناسب آزاد می‌شود.