كاهش صادرات غیرنفتی در فروردین 98

كاهش صادرات غیرنفتی در فروردین 98


 صادرات غیرنفتی كشور با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی در فروردین امسال به دو میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش 18 درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا، میزان واردات در مدت مذكور حدود 2/3 میلیارد دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/0 درصد كاهش داشته است. تجارت كل كشور نیز در فروردین ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/13 درصد كاهش داشته و همچنین تراز تجاری كشور با ۲۱۳ میلیون دلار مثبت بوده است.
در فروردین ۱۳۹۸، چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق با ۳۸۹ میلیون دلار و كره جنوبی با ۳۵۰ میلیون دلار، سه مقصد اول صادرات ایران بودند.