طبق مطالعات، زنان شانس كمتری برای استخدام در مشاغل فكری دارند

طبق مطالعات، زنان شانس كمتری برای استخدام در مشاغل فكری دارند

راساس پژوهشی تازه، احتمال آن‌كه مدیرانی از هر دو جنس، كاندیدای خانم را برای پست مورد نظرشان (عموما مشاغلی كه با هوش و نبوغ در ارتباطند) پیشنهاد دهند كمتر است و این مشاغل عموما مردانه قلمداد می‌شوند. براساس این پژوهش زمانی كه در توضیحات یك موقعیت شغلی به عبارت «توانایی فكری» اشاره می‌شود، احتمال آن‌كه زنان برای شغلی پیشنهاد شوند 5/23 درصد كمتر از مردان است. مردان با احتمال كمتری زنان را برای این مشاغل انتخاب می‌كنند و جالب آن‌كه زنان نیز تقریبا همین‌طور هستند!/ دیجیاتو