printlogo


نشانه پیروزی ایران

‌دیدگاه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬ایجاد‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬بر‭ ‬پیگیری‭ ‬راهکار‭ ‬سیاسی‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬بحران‭ ‬مبتنی‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬مقطعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬نیروهای‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬کمک‌های‭ ‬مالی،‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭... ‬قرار‭ ‬گرفتند،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تروریسم‭ ‬بایستد‭. ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬متحدان‭ ‬خود‭ ‬توانست‭ ‬بر‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬تسلط‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ناکام‭ ‬کند‭.‬

این‭ ‬موفقیت‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی،‭ ‬قدرت‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬ابراز‭ ‬تمایل‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬تلاش‌های‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬تمایل‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬اجلاس‌های‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬پیروزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬تلاش‌های‭ ‬برخی‭ ‬در‭ ‬تشدید‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬نیز‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

با‭ ‬آن‌که‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬امارات‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬فشار‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬کرسی‭ ‬دولت‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬عرب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معارضان‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬واگذار‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬امروز‭ ‬متوجه‭ ‬شدند‭ ‬چه‭ ‬اشتباه‭ ‬بزرگی‭ ‬مرتکب‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬بازگشت‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬یا‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اجلاس‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬چقدر‭ ‬دیدگاه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سوریه‭ ‬روشن‌بینانه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

البته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬برخی‭ ‬تحلیل‌ها‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬بازگشت‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬عرب‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬راندن‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬نفوذ‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬نوعی‭ ‬دور‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬نخواهند‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬بازگشت‭ ‬کشورهای‭ ‬عرب‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سوریه‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬روابط‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬کند‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬دیپلماسی‭ ‬ایران‭ ‬فعال‌تر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬که‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬شرف‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬بازسازی‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬نقش‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬ایفا‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬شرایط‭ ‬مناسبت‌تری‭ ‬فراهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬نقش‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬بازسازی‭ ‬سوریه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ظرفیت‌های‭ ‬دیپلماسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬غافل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ناکامی‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬تلاش‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5296/1/10105/0