printlogo


دیپلماسی در دنیای Quora

سرمایه‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬كنجكاوی‭ ‬بشر‭ ‬یك‭ ‬ایده‭ ‬هوشمندانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬Quora‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬منجر‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬وبسایت‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬كاركنان‭ ‬سابق‭ ‬فیسبوك‭ ‬Charlie Cheever‭ ‬و‭ ‬Adam‭ ‬DصAngelo‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬بنابر‭ ‬گزارش‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬در‭ ‬سپتامبر‭ ‬2018‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬میلیون‭ ‬كاربر‭ ‬به‭ ‬9‭ ‬زبان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌پردازند‭.‬

كورا‭ ‬یك‭ ‬شبكه‭ ‬اجتماعی‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاربران‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نظر‭ ‬با‭ ‬یكدیگر‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬علمی‭ ‬فناوری،‭ ‬سیاسی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ... ‬بپردازند‭. ‬همچنین‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬این‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬كه‭ ‬هریك‭ ‬از‭ ‬كاربران‭ ‬بتوانند‭ ‬سؤالات‭ ‬را‭ ‬ویرایش‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬كاربران‭ ‬اجازه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬ویرایش‭ ‬پاسخ‌هایشان‭ ‬را‭ ‬بدهند‭.‬

این‭ ‬سایت‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬محیط‌های‭ ‬شبكه‌ای‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬محتوا‭ ‬دانست‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‌كه‭ ‬كاربران‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬حقیقی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عضو‭ ‬شوند،‭ ‬از‭ ‬نام‌های‭ ‬مستعار‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬واسطه‭ ‬ترول‌های‭ ‬مجازی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اهانت‭ ‬و‭ ‬فحاشی‭ ‬می‌پردازند‭ ‬خبری‭ ‬نیست‭. ‬لذا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نوع‭ ‬كاربران،‭ ‬بحث‌ها‭ ‬مبنایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬چالشی‭ ‬است‭. ‬پاسخ‌های‭ ‬مخالف‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬اقلیت‭ ‬بودن‭ ‬حذف‭ ‬نمی‌شوند‭ ‬و‭ ‬كاربران‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پاسخ‌ها‭ ‬امتیاز‭ ‬دهند‭.‬

هرچند‭ ‬كاربران‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬توییتر‭ ‬و‭ ‬فیسبوك‭ ‬تعداد‭ ‬كمتری‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬حضور‭ ‬كاربران‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬دیده‭ ‬شدن‭ ‬محتوای‭ ‬انتشاریافته‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬موتورهای‭ ‬جست‌وجو‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬مرجع‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬موضوعات‭ ‬و‭ ‬كلیدواژه‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬امری‭ ‬كه‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬منسجم‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬شبكه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نوع‭ ‬ساختار‭ ‬این‭ ‬شبكه‌ها‭ ‬امكان‭ ‬كمتری‭ ‬دارد‭.‬

همچنین‭ ‬كورا‭ ‬سعی‭ ‬كرده‌است‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬كیفی‭ ‬محتوا،‭ ‬امتیازدهی‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬سامانه‭ ‬كند‭. ‬مثلا‭ ‬به‭ ‬كاربری‭ ‬كه‭ ‬پاسخی‭ ‬باكیفیت‭ ‬داده‌است،‭ ‬اعتبار‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭. ‬كاربران‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اعتبارها‭ ‬می‌توانند‭ ‬شخصا‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬یک‭ ‬حوزه‭ ‬تخصصی‭ ‬سؤال‭ ‬بپرسند‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬كنند‭.‬

در‭ ‬فقر‭ ‬تولید‭ ‬محتوای‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬ابهامات‭ ‬و‭ ‬برندسازی‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مجازی‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬تاپیك‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬آیا‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬امن‭ ‬است؟‭ ‬عمده‭ ‬پاسخ‌دهندگان‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬كم‌نظیر‭ ‬خود‭ ‬گفته‌اند‭. ‬

در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاسی،‭ ‬سوالات‭ ‬متعددی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬كاربران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ماهیت‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی،‭ ‬نحوه‭ ‬انتخابات‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬دلایل‭ ‬فعالیت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬دانش‭ ‬هسته‌ای‭ ‬و‭ ‬فضایی،‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ... ‬سوال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگی‭ ‬نیز‭ ‬سوالات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میراث‭ ‬ادبی‭ ‬فرهنگی‭ ‬ایران،‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬و‭ ...‬

‭ ‬سیاستمداران‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬عضو‭ ‬هستند‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جاستین‭ ‬ترودو‭ ‬نخست‌وزیر‭ ‬كانادا‭ ‬و‭ ... ‬در‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬عضویت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پرسش‌های‭ ‬كاربران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‌ها‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‌اند‭. ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬سیاستمداران‭ ‬ایرانی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬دیپلمات‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬عضو‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬پاسخگویی‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬پرسش‌های‭ ‬خلاقانه‭ ‬به‭ ‬جریان‌سازی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دیپلماسی‭ ‬عمومی‭ ‬بپردازند‭.‬

‭  ‬این‭ ‬سایت‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اساتید،‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬ارتباط‌گیری‭ ‬با‭ ‬هم‌رشته‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دانشجویی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬فلسفه‭ ‬و‭ ‬دین،‭ ‬مدیریت،‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی،‭ ‬جامعه‌شناسی،‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شبكه‭ ‬عضو‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬تولید‭ ‬محتوای‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬كاربران‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬گفت‌وگو،‭ ‬دانش‌افزایی‭ ‬و‭ ‬شبكه‌سازی‭ ‬بپردازند‭.‬


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5296/8/10108/0