printlogo


مقامات عراقی اطلاعی از استقرار نیروهای آمریكایی ندارند

در‭ ‬گرماگرم‭ ‬انتقاد‭ ‬تند‭ ‬گروه‌های‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬حضور‭ ‬غیرقانونی‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریكایی‭ ‬در‭ ‬كشورشان‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬تكلیف‭ ‬این‭ ‬حضور،‭ ‬مقامات‭ ‬سیاسی‭ ‬عراق‭ ‬می‌گویند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حضور‭ ‬اطلاعی‭ ‬ندارند‭. ‬عادل‭ ‬عبدالمهدی،‭ ‬نخست‌وزیر‭ ‬عراق‭ ‬یك‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬كنفرانسی‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬هیچ‌گونه‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬درباره‭ ‬استقرار‭ ‬جدید‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریكایی‭ ‬دریافت‭ ‬نكرده‌ام،‭ ‬اما‭ ‬شاهد‭ ‬كاهش‭ ‬مستمر‭ ‬حضور‭ ‬این‭ ‬نیروها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬نیروهای‭ ‬خارجی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬هستیم‭. ‬

این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گروه‌های‭ ‬مقاومت‭ ‬عراق‭ ‬می‌گویند‭ ‬آمریكایی‌ها‭ ‬تحركات‭ ‬مشكوك‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مرزهای‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬كلید‭ ‬زده‌اند‭.‬

‭ ‬برخی‭ ‬اخبار‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریكایی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬عین‌الاسد‭ ‬عراق‭ ‬مستقر‭ ‬شده‌اند‭. ‬

منابع‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬نیز‭ ‬ضمن‭ ‬تأیید‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬تأكید‭ ‬كرده‌اند‭: ‬آنچه‭ ‬درباره‭ ‬خروج‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریكایی‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬اربیل‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬همه‭ ‬حقیقت‭ ‬نیست‭ ‬بلكه‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬عین‌الاسد‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬الانبار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پادگان‌های‭ ‬نظامی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬مستقر‭ ‬شده‌اند‭. ‬گروه‌های‭ ‬مقاومت‭ ‬عراق‭ ‬ورود‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریكایی‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬خطرناك‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‌اند‭ ‬پارلمان‭ ‬باید‭ ‬تكلیف‭ ‬این‭ ‬نیروها‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬كند‭. ‬منصور‭ ‬البعیجی‭ ‬نماینده‭ ‬پارلمان‭ ‬عراق‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬ائتلاف‭ ‬البناء‭ ‬بدون‭ ‬درنگ‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬نیروهای‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬عراق‭ ‬رای‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬نیروها‭ ‬حاكمیت‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬نقض‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬ما‭ ‬نامطلوب‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭. ‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5296/8/10110/0