printlogo


حق با شماست

# توفان - بازار 
صفری از گرمسار: 
كمك دولت تحت عنوان بسته حمایتی كه ناعادلانه نیز توزیع شد، هیچ دردی از مردم را دوا نكرد و امیدوارم دولت با كنترل گرانی‌ها سعی در برگرداندن آرامش به بازار كند.

# شبكه - پویا 
زكایی از ساری: 
چرا شبكه پویا كه مختص پخش برنامه‌های كودكان و خردسالان است پیام‌های بازرگانی پخش می‌كند؟ هدف مسؤولان این شبكه از پخش این تبلیغات برای كودكان چیست؟

# گره  - ترافیك 
دریانی از تهران: 
برای كاهش بار ترافیكی بلوار میرداماد، شهرداری اقدام به احداث خروجی لاین تندرو به كندرو در روبه‌روی بانك مركزی كرده است، ولی با گذاشتن بلوكی بزرگ مانع ورود خودروها شده است. چرا؟

# دیوار - مهربانی 
غفوری از تهران: 
حمایت نكردن شهرداری وسازمان‌های مربوطه از دیوار مهربانی باعث فراموش شدن این كار نیك شد. ای‌كاش شهرداری تهران كمی از تفكرات درآمدزایی خود بكاهد و به فكر رفاه شهروندان خود باشد.

# حمایت _ تبعیض 
جمعی از شهروندان: 
چرا دولت به افرادی كه تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند و درآمد بسیار كمی دارند بسته حمایتی نداد؟ این افراد بیشتر از هر قشری نیاز به این حمایت دارند.

#اتوبوس_خاموش
محمدی از تهران:
چرا شهرداری تهران مانیتورهایی که محل رفت و آمد اتوبوس های داخل شهری را در ایستگاه اتوبوس نشان می داد درست نمی کند؟ مدت‌هاست این نمایشگرها خاموش هستند و نمی توان زمان رسیدن اتوبوس‌ها را متوجه شد.

#پیاده‌‌رو_آبگیر
احمدی از کرمانشاه:
بیشتر پیاده روهای کرمانشاه شرایط مناسبی ندارد، به همین دلیل هنگام بارندگی به آبگیر بدل می شوند‌و شهروندان برای تردد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. ازشهرداری تقاضا می‌شود به این مساله رسیدگی کند.

#سیل_خوزستان
دلیری از خوزستان:
مسوؤلان آنقدر به مسائلی مانند آبخیزداری بی توجه هستند که بارش‌های اخیر بجای بهبود شرایط کشور به بحران بدل شد،‌سیل خوزستان را برد، اما برخی مدیران در خواب غفلت هستند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5315/13/13448/0