printlogo


به چه شرکتی«دانش بنیان» گفته می‌شود؟

 هیچ شركتی از ابتدای امر در ذیل مجموعه شركت‌های دانش‌بنیان نیست حتی اگر سال‌ها به تولید محصولات فناورانه در داخل كشور پرداخته باشد. هرگاه در شركت یا موسسه‌ای ثروت در خدمت علم، اقتصاد بر پایه دانش فنی و محصولات بر چرخ نوآوری و اختراع باشد، می‌توان انتظار داشت فرآیند ارزیابی برای دانش‌بنیان شدن را با موفقیت پشت سر بگذارد.
تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه متخصصان و پژوهشگران و شركت‌ها كه گاهی نادیده گرفته می‌شوند، خود می‌تواند سرآغاز ورود به دانش‌بنیانی باشد. به زبان ساده می‌توان گفت شركت‌های دانش‌بنیان یا خود دارای دانش خاصی هستند كه طی تحقیق و پژوهش و طراحی داخلی به‌دست آورده‌ یا یك محصول فناورانه خارجی را در داخل كشور مهندسی معكوس كرده‌اند و اكنون به دانش فنی آن احاطه دارند و در آخر نیز ممكن است به انتقال فناوری همراه با نوآوری دست زده باشند.
شركت‌های عادی كه در هر كدام از زمینه‌های گفته شده فعالیت داشته‌اند، اطلاعات و درخواست خود را در پایگاه اینترنتی مربوط ثبت می‌كنند تا كارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اقدام به بررسی و تایید ادعای آنان كنند. فارغ از مزایایی كه دانش بنیان شدن شركت‌ها برای آنان به‌همراه دارد، ضریب ایمنی استراتژیك كشور را نیز افزایش می‌دهد، زیرا با بومی‌سازی فناوری‌های مهم و اساسی كه همواره پاشنه آشیل تحریم‌های ظالمانه بیگانگان بوده است، وابستگی به غیر روز به روز كمتر و كمتر خواهد شد. 
به گفته رئیس امور شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اكنون بیش از هزار شركت در صف دریافت مجوز دانش‌بنیان هستند كه این موضوع نویدبخش گسترش زیست‌بوم فناوری در كشور است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5315/15/13460/0