printlogo


حق با شماست

# صندلی - مترو
صالحی از تهران:
 نبود صندلی در قسمت بانوان ایستگاه‌های مترو خیام و 15خرداد باعث خستگی مسافران می‌شود، وقتی علت را از مسؤولان جویا شدیم اعلام كردند به علت مقابله با تجمع دستفروشان این كار صورت گرفته كه به نظر جوابشان اصلا منطقی نیست.

# تلفن-بانك
گوران از قائمشهر:
چرا تلفنبانك تجارت، سه گردش آخر مشتریان خود را اعلام نمی‌كند؟ این درحالی است كه بیشتر بانك‌ها این خدمات را به‌راحتی ارائه می‌دهند.

# دردسر  - چالوس
مظاهری از كرج:
ایجاد شیارهای فراوان در جاده چالوس به بهانه كاهش سرعت خودروها باعث صدمه به خودروها می‌شود و متاسفانه گاهی كنترل خودرو نیز از دست راننده خارج می‌شود.

# تشكر-سپاه
یاسمی از تهران:
 از دلیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابت ایستادگی و هشدار به كشتی‌های صید ترال چینی كه رونق صیادی را به صیادان جنوب كشورمان برگرداندند، كمال تشكر را داریم.

# مقایسه-نابجا
محمدزاده از اردبیل:
 چرا دولت قیمت بنزین را با كشورهای همسایه مقایسه می‌كند، چرا حقوق كارمندان و كارگران را با كشورهای دیگر مقایسه  نمی‌كند؟

# گرانی- دارو
ناظم‌زاده از تهران:
در دوماه اخیر 30 تا 50درصد قیمت دارو افزایش داشته، ولی وزارت بهداشت می‌گوید این افزایش فقط 9 درصد بوده، این درحالی است كه قیمت بیشتر داروها روی جعبه‌ها درج نشده است.

# جهش - كرایه
یك  شهروند:
كرایه حمل و نقل اتوبوس‌های بین‌شهری نیشابور به مشهد از 5000تومان یكباره به 7000تومان افزایش یافت. چرا؟

# چالش - آب
صفری از گرمسار:
 نبود امكانات اولیه مانند آب در روستاهای گرمسار باعث از رونق‌افتادن كشاورزی و دامداری شده و روستاها خالی از سكنه شده است.

# قاچاق - گوشت
خسروی از تهران:
سختگیری دولت در جابه‌جایی دام به بهانه مبارزه با قاچاق باعث افزایش دوباره قیمت گوشت قرمز شده است و به نظر می‌رسد مسؤولان توانایی كنترل و كاهش قیمت گوشت را ندارند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5347/13/18228/0