printlogo


نَقل


رضا نصیری، تهیه‌كننده «كودك شو» در گفت‌وگو با مهر درباره این برنامه تلویزیونی و پخش آن بیان كرد:
ضبط و پخش كودك شو در شبكه نسیم تا اول محرم ادامه دارد و در ماه رمضان نیز پخش می‌شود بعد از آن فصل سوم به پایان می‌رسد.
این برنامه جزو آثاری است كه طبق الگوهای برنامه‌سازی در دنیا پیش می‌رود، یعنی برنامه‌هایی كه ۱۵ سال یك ساختار را حفظ كرده‌اند.
با این حال در ایران مردم به این شكل عادت ندارند و دوست دارند هر از گاهی این ساختارها تغییر یابد. ما هم باید ببینیم تا چه حد می‌توان این ساختار را تغییر داد. به عنوان مثال آیتم‌های برنامه مثل دوبله یا بخش‌های دیگر شاكله‌ای دارد كه نمی‌توان به آنها دست زد.
كودك شو جزو چند برنامه اول تلویزیون است و ما نمی‌خواهیم این برنامه دستخوش تغییرات زیاد شود و به همین دلیل وقتی از ما خواستند مسابقه روبیكیو را در آن راه بیندازیم، نپذیرفتیم.
حدود ۷۰ قسمت دیگر باید برنامه را ضبط كنیم تا پخش آن را تا ابتدای محرم ادامه
دهیم.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5359/5/20175/0