printlogo


قیل و قال

 
مادر (زنده‌یاد مهین شهابی) خطاب به دخترش مریم (رویا افشار) می‌گوید: مریم! مریم جون كجایی؟!
مریم: اینجام مادر. داشتم ظرف‌ها رو جا به جا می‌كردم.
تلفن زنگ می‌خورد و مریم جواب می‌دهد. او در پاسخ به پشت خط تلفن می‌گوید: نخیر نیستند. نیم‌ساعت پیش رفتند اداره. خواهش می‌كنم. چشم.
مادر: كی بود؟
مریم: با ناصر كار داشتند.
مادر: خب مادرجان چرا گذاشتی بره ناصرخان! برای ناهار نگهش می‌داشتی!
مریم: آخه مادر باید به اداره‌اش برسد یا نه؟! از روزی كه عقد كردیم یك روز رفته سر كار، اما شش روز نرفته. می‌ترسم كارش رو از دست بده!
مادر: خب از بس این بچه مهربونه مادر جون. حالا یك کارد و سینی بیار، این سبزی‌ها را پاك كنم. (سریال آیینه)

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5359/5/20176/0