printlogo


گفت و گو با مریم نوابی نژاد که بعد از همکاری با ماه عسل و چندین برنامه موفق دیگر حالا هزار داستان را کارگردانی می کند
دنبال قصه ام نه سوژه درست کردن!

مریم نوابی‌نژاد شهرزاد قصه‌گوی تلویزیون، ‌خبرنگار دیروز روزنامه ‌جام‌جم و... است كه
به سادگی از وقایع اجتماعی و اتفاقاتی كه زیرپوست شهر رقم می‌خورد نمی‌گذرد و از میان آنها حرفی برای گفتن پیدا می‌كند. او طراح برنامه هزارداستان است و كارگردانی آن را هم به عهده دارد. برنامه‌ای كه در چهار سری در ایام ویژه‌ای چون رمضان،‌ محرم و صفر روی آنتن رفته است و در این شب‌های رمضانی هم فصل پنجمش ساعت 19 از شبكه نسیم پخش می‌شود. هزارداستان هر شب با حضور چهره‌ای شناخته‌شده و شخصیت‌های اصلی داستان‌های متفاوت و واقعی، قصه‌‌هایی با یك درونمایه را روایت می‌كند.
نوابی‌نژاد به تحریریه روزنامه جام‌جم آمد و این‌بار راوی قصه خودش از روزهای خبرنگاری تا همكاری با برنامه‌هایی چون ماه عسل،‌ خندوانه و ساخت هزارداستان شد. می‌گوید قصه دوست دارم. از همان روزهای خبرنگاری تا سوژه‌یابی برای برنامه ماه عسل و حالا كارگردانی هزارداستان دغدغه‌اش همین بوده و هست. دغدغه‌ نوشته‌ها و برنامه‌هایش این است كه به آدم‌های نادیده و ناشنیده فرصت گفتن قصه‌هایشان را بدهد. می‌گوید در روزگاری كه سخت حرف همدیگر را می‌شنویم،‌ هزارداستان مجالی برای دیدن، گفتن و شنیدن حرف و درد هم است تا از پس آن به درمان برسیم. مخاطب خود را در این قصه‌ها پیدا می‌كند و به آدم‌هایی می‌نگرد كه روزی، روزگار سخت امروز او را زیسته‌اند و حال ثمره بذر صبر و تلاشی را كه در زمین زندگی‌شان كاشته‌اند برداشت می‌كنند. آدم‌هایی شبیه من، تو و دیگری با قصه‌هایی شنیدنی كه گوش سپردن به آنها می‌تواند امیدبخش باشد.
ادامه در صفحه 6

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5384/5/23914/0