printlogo


امیر كویت خواستار هوشیاری و آمادگی ارتش شد

صباح الاحمد الصباح، امیر كویت با اشاره به شرایط كنونی منطقه، ارتش این كشور را به هوشیاری، احتیاط و آمادگی برای حفظ كشور و مقابله با هر گونه خطری فراخواند. وی این سخنان را در جریان بازدید از باشگاه افسران ارتش بر زبان آورد و افزود: درگیری در منطقه‌ای كه از نوعی وضعیت بی‌ثباتی رنج می‌برند دشوار است، لیكن ما اطمینان زیادی به شما (افسران ارتش) برای انجام مأموریت‌ها جهت حمایت از وطن عزیز داریم. / فارس

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5384/8/23928/0