printlogo


كدام تولید آقای معاون؟!


جلسه بوده آن‌هم به ریاست معاون اول جناب رئیس‌جمهور. معنای تلویحی‌اش آن‌كه شأن و جایگاه موضوع آنقدر بوده كه نفر دوم دولت برایش وقت بگذارد و راهی شود. در جلسه قرار بوده وضعیت واردات كاغذ و مشكلات مصرف‌كنندگان نوع چاپ و تحریر این كالای ظاهرا اساسی بررسی شود. سیدعباس آقای صالحی، وزیر محجوب و مأخوذ به حیای كابینه هم حضور داشته و گزارشی داده از وضعیت واردات كاغذ در 14 ماه گذشته. در ادامه هم رئیس كل بانك مركزی، همین فرآیند را از نگاه دستگاه متبوعش تشریح كرده. اینها همه اما موضوع اصلی این سیاهه نیست.
حضرت اسحاق جهانگیری هم در جلسه حرف‌هایی زده و سخنانی بر زبان رانده كه خواندنش خالی از لطف نيست به‌خصوص در آن مقال كه اشاراتی داشته به راهكارهای در رفتن از وضعیت موجود: «به منظور حل مشكل كاغذ باید علاوه بر نظارت جدی و دقیق بر جریان واردات و توزیع كاغذ، تلاش شود تا ظرف چند ماه ظرفیت تولید كارخانه‌های داخلی به منظور مرتفع كردن نیازهای كشور در این زمینه افزایش پیدا كند.» روی سخن ناظر به بخش دوم صحبت‌های جناب معاون است. كاش روزنامه و سردبیر و مدیرمسؤول و ابر و باد و مه و خورشید و فلك یاری می‌كردند تا سؤال این خبرنگار ناچیز حوزه فرهنگ تبدیل به تیتر یك روزنامه شود كه «كدام تولید آقای معاون؟!»
در نزاع چند ساله اخیر بین واردات‌چی‌های كاغذ و تولیدكنندگان، دولت و تسهیلات اقتصادی و دولتی همیشه حكم نامادری چند واحد از نفس افتاده تولیدی را داشته‌اند. تولیدكننده ما باید واردات مواد اولیه و هزینه‌های تولیدش را با نرخ بازار آزاد بپردازد، اما هم و غم دولت خلاصه شده به تامین یارانه ارزی برای واردات چنان كه دیگر وزیر كابینه هم افتخارش را دستگیری كسانی می‌دانست كه برای واردات تلفن همراه، ارز دولتی گرفته ولی با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند! كسی اما نبود از آن وزیر بپرسد كه اصولا در این جنگ و خون و خونریزی اقتصادی چرا باید برای كالایی مانند تلفن همراه، یارانه ارزی اختصاص یابد!
دور نشویم از منطق اصلی! چهار پنج تولیدكننده اصلی كاغذ تحریر و چاپ كشور در اغما هستند. تولید كاغذ تحریر كارخانه پارس در خوزستان عملا صفر شده، كارون و یكی دو واحد دیگر كه در سال‌های اخیر، افتتاح نمایشی شدند، تعطیل‌ هستند. چوب و كاغذ مازندران هم عملا در حال احتضار است و زیر ظرفیت اسمی‌اش و صرفا كاغذ مطبوعات تولید می‌كند كه آن هم به دلیل اتوبان بودن مسیر واردات، صرفه اقتصادی ندارد. خب اجازه بدهید سؤالی كه در تیتر مطلب آورده بودیم را یك‌بار دیگر خطاب به نفر دوم دولت بپرسیم كه از كدام تولید سخن می‌گویید آقای معاون؟!


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5384/9/23935/0