printlogo


میراث داستایوسكی و سلینجر برای ندا شیروی

جلسه نقد و بررسی رمان «ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش» نوشته ندا شیروی با حضور نویسنده در شهر كتاب دانشگاه برگزار شد.
به گزارش جام‌جم، در جلسه نقد و بررسی رمان ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش بعد از خوانش بخشی از رمان از طرف نویسنده، مهدی دادخواه‌تهرانی، منتقد و مدرس دانشگاه و رضا فكری، منتقد ادبی نظرات خود را درباره این كتاب بیان كردند.
دادخواه‌تهرانی با بیان این‌كه با خواندن صفحات اول ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش متوجه می‌شویم با كتابی روبه‌رو هستیم كه پا در عرصه معرفت‌شناختی گذاشته، عنوان كرد: وقتی با رمانی روبه‌رو هستیم كه پایه معرفت‌شناختی و فلسفی دارد باید به این نكته توجه كنیم كه سهم تخیل، زبان و رمان بودن رمان به نسبت سهم معرفت و اندیشه چطور تنظیم شده است.
او با اشاره به خرد رمان‌نویسانه گفت: خرد رمان‌نویسانه خردی است كه سطوح مختلف رمان را تنظیم می‌كند و بر این اساس می‌توان گفت شاید ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش در مواردی به بازاندیشی در سهم معرفت‌شناختی به نفع قصه‌گویی نیاز دارد.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با اشاره به تركیبات ساخته ‌شده توسط نویسنده بیان كرد: نویسنده این اثر تركیب‌ساز است و در اغلب موارد تركیب‌های ساخته شده خوب هستند و كاركرد مناسبی می‌یابند؛ هر چند تكرار تركیب‌ها در مواردی به كند شدن روایت می‌انجامد.
دادخواه‌تهرانی یكی از نقاط‌قوت ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش را پرداختن به چالش حیوان درون و انسان درون دانست و گفت: نویسنده موفق می‌شود این كشاكش را در روایت بگنجاند و از آن به عنوان چیزی قابل‌تامل بهره بگیرد.
همچنین فكری، دیگر منتقد حاضر در جلسه با بیان این‌كه چند مواجهه در ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش برجسته است، عنوان كرد: اولین مواجهه، مواجهه اخلاقی است كه با اشارات نویسنده به كتاب «خاطرات خانه مردگان» داستایوسكی مرتبط است.
او مواجهه دوم را مواجهه زبانی دانست و گفت: از همان جملات ابتدایی رمان متوجه می‌شویم مساله زبان برای نویسنده مهم است و او به زبان صرفا به عنوان وسیله‌ای برای انتقال مضمون نگاه نمی‌كند.
فكری ادامه داد: زبان راوی داستان زبان آدمی معترض، پرخاشگر و طلبكار از دنیاست كه شبیه آن را در رمان «ناطور‌دشت» سلینجر می‌بینیم. در شكل روایت نیز تشابهاتی بین این رمان و اثر سلینجر وجود دارد.
این منتقد ادبی تصریح كرد: ما در ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش با زبانی چند وجهی روبه‌رو هستیم.
او مواجهه سوم را مواجهه اجتماعی دانست و گفت: وضعیت روانی راوی با وضعیت روانی اجتماع گره می‌خورد و به این صورت با مرور وضعیت روانی راوی به مرور وضعیت روانی جامعه نیز می‌پردازیم.
به گفته فكری مواجهه دیگر این رمان مواجهه فلسفی است. او تصریح كرد: در ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش با شخصیتی روبه‌رو هستیم كه نویسنده حرف‌های فلسفی‌اش را از زبان او می‌گوید. این كار در میان فلاسفه معمول است، چنان‌كه نیچه حرف‌های فلسفی‌اش را از زبان زرتشت بیان می‌كند.
رمان ضد‌خاطرات یك باغ‌وحش سال 95 از طرف نشر مروارید روانه بازار كتاب شد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5384/12/23955/0