printlogo


لزوم آموزش شیوه‌های خودمراقبتی فرزندان‌ در سریال‌ها

محمدرضا جعفری‌جلوه مدیـر شبكه دو، معصومه آشتیانی‌زاد مدیر گروه خانواده و قاسم سیلسپور ناظر كیفــی برنامه از پشت صحنـــه «در كنار هم2» بازدید و با عوامل این پروژه تلویزیونی دیدار كردند.
او با حضور در پشت صحنه برنامه نمایشـی در كنار هم 2 ،ضمن تاكیـــد بـــر اهمیت آموزش خودمراقبتی در تربیت فرزندان گفت: قانون‌گرایی و بی‌قانونی بیش از اندازه در خانواده‌ها هر دو یك آسیب است. نظارت بیش از حد بر فرزندان در خانواده اگرچه ظاهرا امری درمانگر است، اما لزوما مثبت و نتیجه‌بخش نیست. باید همزمان با احساس نظارت بیرونی، ناظر درونی یا همان وجدان و احساس مسؤولیت را در فرزندان تقویت كنیم.
در این دیدار كه با هدف اطلاع از كم و كیف پیشبرد این سریال 40 قسمتی انجام شد، آرزو ابوحمزه تهیه‌كننده با اشاره به ویژگی‌های كلی اثر بیان كرد: در سری دوم این برنامه با
اضافه شدن خانواده جدیدی به خانواده اصلی در واقع ماجرای دو خانواده كه یكی از آنها متعادل و دیگری سهل انگار است، مطرح می‌شود. با این قصه در واقع دو سبك فرزندپروری با محوریت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدرنیز مورد توجه خواهد بود.
آشتیانی‌زاد، مدیر گروه خانواده شبكه دوی سیما نیز با اشاره به مفاهیم اصلی این اثر بیان كرد: حمایت اعضای خانواده از یكدیگر، دورهم بودن و صمیمیت و كمك به حل مشكلات در این سریال پررنگ است. خانواده اصلی قصه دارای كتاب قانونی است كه چارچوب‌ها و معیارهای رفتاری و ضوابط اخلاقی را برایشان تعیین می‌كند. مدیر شبكه دوی سیما نیز درباره چگونگی بازنمایی ویژگی‌های خانواده‌ها در اثر جویا شد. وی با تاكید بر این‌كه نكات ظریف آموزشی باید در قصه‌ها نمایشی شوند، افزود: قانون‌گرایی و بی‌قانونی بیش از اندازه در خانواده‌ها هر دو یك آسیب است. نظارت بیش از حد بر فرزندان در خانواده گرچه ظاهرا امری درمانگر است، اما لزوما مثبت و نتیجه بخش نیست. باید همزمان با احساس نظارت بیرونی ناظر درونی یا همان وجدان و احساس مسؤولیت را در فرزندان زنده و تقویت كنیم. متاسفانه خانواده‌ها به اهمیت خودكنترلی در فرزندان توجهی نمی‌كنند.
وی افزود: یك پدر خوب، خود فرزند خانواده‌ای بوده است كه برای تجربه كردن به موقع از وی حمایت و دستگیری شده است و او باور به خود و خود مراقبتی را فراگرفته است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5449/6/33383/0