printlogo


سایر اقامتگاه‌ها

كاروانسراهای مسافرپذیر
كاروانسراها در گذشته در میان جاده برای استراحت كاروان‌ها ساخته می‌شدند. برخی از این كاروانسراها تغییر كاربری داده‌اند و برخی به یك مجتمع اقامتی و تفریحی تبدیل شده‌اند. یکی از نمونه‌های  بسیار عالی آن در استان یزد است. اتاق‌های كاروانسرا به محل اقامت تبدیل شده و در داخل كاروانسرا فروشگاه و رستوران نیز وجود دارد. هزینه اقامت در این كاروانسرا زیاد نیست، اما به طور كلی اقامت در همه كاروانسراها اقتصادی نیست و نمی‌توان آنها را جزو اقامتگاه‌های اقتصادی محسوب كرد، از جمله اقامت در هتل عباسی اصفهان. این هتل كه در گذشته یك كاروانسرا بوده امروزه به یكی از تجملی‌ترین اقامتگاه‌های استان اصفهان تبدیل شده است.


مُتل داریم، نداریم؟!
مُتل در واقع نوعی اقامتگاه‌ است كه در كنار جاده ساخته می‌شود. تقریبا چیزی شبیه كاروانسراهای قدیمی خودمان. مهم‌ترین ویژگی این اقامتگاه‌ها داشتن پاركینگ، فروشگاه و پمپ بنزین است. اتاق‌های متل در یك یا دو طبقه ساخته شده و اغلب مهمان‌ها یك شب بیشتر اقامت ندارند. من در ایران چنین متلی ندیدم و بیشتر افراد فكر می‌كنند «متل قو» در واقع یك اقامتگاه است، درحالی كه متل قو یك شهر به نام سلمانشهر است كه نام متل قو را از متلی كه امروزه وجود ندارد، به ارث گرفته است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5456/16/34456/0