printlogo


در نشست علمی مسابقه «عصر جدید» تأكید شد
حمایت از استعدادها با اقتباس از گونه‌ای خاصنشست علمی‌بررسی مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» با حضور دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائم‌مقام شبكه سه، عبدا...گیویان استاد دانشگاه و كارشناس تلویزیون، احسان علیخانی و جمعی از برنامه‌سازان و پژوهشگران سازمان در مركز تحقیقات‌‌ برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، در این نشست، سیدعلی موسوی مدیركل سنجش مركز تحقیقات سازمان با ارائه گزارش كامل نظرسنجی این مركز، به رضایت ۹۴ درصدی مخاطبان از این برنامه اشاره و تأكید كرد كه بیش از ۶۵ درصد مردم در سراسر كشور پای این برنامه نشسته‌اند. وی افزود: از این تعداد،‌‌ زنان با آمار 5/67 درصد و مردان با آمار 9/62 درصد بیننده این مسابقه بوده‌اند. همچنین در میان گروه‌های سنی مختلف، نوجوانان با 9/84 درصد بیشتر از سایر گروه‌های سنی بیننده «عصرجدید» بوده‌اند.  سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به میزان بالای درصد بینندگان مسابقه عصرجدید مهم‌ترین هدف این مسابقه را كشف و معرفی استعدادهای ناشناخته دانست و علاقه‌مندی اكثر مخاطبان به این برنامه را دلیلی بر توفیق آن دانست. وی با اشاره به تقویت مشاركت ملی در این برنامه گفت: رضایت 94 درصدی از این برنامه، جمع سلایق و عقاید متنوع اجتماعی را نشان داد و به برنامه‌سازان یادآوری كرد كه نگاه فراطبقاتی به مخاطبان اهمیت زیادی دارد. با این‌حال طبقه متوسط بیشترین مخاطب این برنامه بودند.
عاملی، نوآوری اجتماعی را دومین عامل توفیق این برنامه دانست و تأكید كرد: این برنامه دریچه‌ای برای نشان دادن خلاقیت و استعدادهای دیده نشده بود. وی ادامه داد: سازگاری اجتماعی سبب خلق اثر می‌شود و عصر جدید با وجود تفاوت سلایق شركت‌كنندگان توانست به نوعی صمیمیت اجتماعی برسد. این استاد دانشگاه با اشاره به گنجاندن محتوا و مفاهیم عالی انسانی مانند از خودگذشتگی، دیگرخواهی، خودباوری و توانایی فردی و جمعی در این برنامه تصریح كرد: ما شاهد رفتارهای واقعی انسان‌ها و دورشدن از رفتارهای تصنعی بودیم و این برنامه نویدبخش ظهور برنامه‌سازانی توانمند در رسانه ملی‌‌ خواهد بود.
عبدا... گیویان استاد دانشگاه و كارشناس تلویزیون با اشاره به دلایل قابل قبول و موفقیت‌آمیز این برنامه گفت: عصرجدید اقتباس از گونه‌ای خاص است كه تا اندازه‌ای بومی‌ شد و به دلیل برتری‌های فنی از جمله نور، صحنه و دوربین در جایگاه بالاتری از استانداردهای رایج تلویزیون قرار گرفت.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5476/7/38761/0