printlogo


مرد ریشه‌دار سینما


علی‌اكبر مزینانی، از آن قدیمی‌ها و
استخوان خردكرده‌های سینماست. این مدیر فیلمبرداری و تهیه‌كننده سینما آثاری چون كوسه جنوب، خونبارش، رهایی، عقابها، دزد و نویسنده، خواستگاری، قربانی، دو همسفر، دنیا و قفس طلایی را در كارنامه دارد. از او اخیرا در جشن سینمای ایران تجلیل شد. همچنین سال گذشته در مراسمی كه به كوشش امیر پوریا و با حضور مهدی فخیم‌زاده و رسول صدرعاملی برگزار شد، از مزینانی قدردانی به عمل آمد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5476/11/38785/0