printlogo


دوربینت را بچرخان

قرار است عكس‌های شركت‌كنندگان بر مبنای پویش پزعالی در نشانی havaye.zendegi به نمایش در‌آید. به گفته عسگری، این پویش به پایان نمی‌رسد بلكه راهش را به اشكال دیگری با طرح‌ها و برنامه‌های تازه‌تر ادامه می‌دهد. به عنوان نمونه قرار است هفته آینده داستانی از پویش در تلویزیون ارائه شود.
براساس این پویش باید دوربین‌ها را چرخاند و از سادگی‌ها عكاسی كرد؛ از نان و املتی كه دور هم و به شادی خورده می‌شود یا از بازی‌ها و دور هم بودن‌های ساده و صمیمی. باید رنج و زحمتی كه عده‌ای متحمل می‌شوند كه برتر و بهتر به نظر برسند را به نمایش گذاشت.
حرف حساب این پویش، همدلی و همراهی و با هم بودن و مخاطب آن قشر متوسط است كه رضایت دیگران شده معیار زندگی‌اش و از معروف‌ها تقلید می‌كند؛ تقلیدی كه چراغ‌خاموش و زیرپوستی كنترل همه انسان‌ها را به دست گرفته است. با همین تعاریف و دیدگاه است كه علاقه‌مندان و شركت‌كنندگان در این پویش باید دست به كار شوند و عكس و فیلم بگیرند.
اگر شما هم طرفدار سادگی هستید، از سفره، جشن‌های ساده و از مسافرت‌های كم‌هزینه خودتان عكس و فیلم بگیرید و با هشتگ #پز_عالی، با افتخار از سادگی حمایت كنید!

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5496/10/41655/0