سهراب؛ همچنان گران‌ترین نقاش ایران

سهراب؛ همچنان گران‌ترین نقاش ایران

در سالروز تولد سهراب سپهری رسانه‌ها مثل هر سال به او پرداختند. ازجمله ایسنا گزارشی منتشر و طی آن بررسی كرد كه او هنوز گران‌ترین نقاش ایرانی ‌است. ایسنا هم به فروش پنج میلیارد و صد میلیون تومانی یكی از نقاشی‌های این شاعر در نهمین حراج تهران و هم به دوره‌ای از حراج «ساتبی» لندن كه تابلوی سپهری به عنوان گران‌ترین اثر چكش خورد، استناد كرده است.