تکنوازی برای یك شهید

تکنوازی برای یك شهید


مصرع معروفی از نی‌نامه مولاناست كه عبارتی است ورد زبان خیلی‌ها. هر كسی از ظن خود شد یار من... همیشه هم همین‌طور است كه هر آدمی از فكر و ظن خود یار دیگری می‌شود. امروز هم ما درجهانی زندگی می‌كنیم كه فكرها و ظن‌ها و شیوه‌ها بی‌شمار شده‌اند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ویدئویی دید كه در اینستاگرام منتشر شده و خواننده و نوازنده جوانی را نشان می‌دهد كه سر مزار شهیدی نشسته و برای او می‌نوازد و می‌خواند.
رضا هادی‌زاده آملی، هنرمند جوانی است كه گیتارش را برداشته و رفته سر مزار شهید
مفقود الاثر خانطومان رضا حاجی‌زاده. برای او موسیقی اجرا می‌كند و غرق حال و عالم خود است. تماشای این ویدئوی كوتاه كه پر از حس  خوب و دلنشین است البته واكنش‌های متفاوتی هم داشته است. برخی افراد از كار این جوان هنرمند قدردانی و او را ستایش كرده‌اند و برخی دیگر هم نسبت به او انتقاداتی داشته‌اند.
البته این اتفاق بیشتر میان طیف مذهبی اینستاگرام رخ داده و جالب است كه برخی افراد مذهبی از آن انتقاد كرده و برخی دیگر این انتقادها را پاسخ داده و از رفتار هادی‌زاده و خواندن و نواختنش برای این شهید دفاع كرده‌اند. اما در كل فضای حاكم در فضای مجازی بر ستایش این اتفاق می‌گردد و خیلی‌ها این خواننده جوان را تحسین می‌كنند كه با هنرش برای شهید می‌خواند و می‌نوازد. آنها كه پذیرفته‌اند خیلی از جوان‌ها چه ظاهرشان مذهبی باشد و چه نه، ارزش‌های جامعه، انسانیت و مفهوم شهادت را به‌زعم خود درك می‌كنند و برایش احترام قائلند.