printlogo


زهرا زندگی بخشید


خانواده زهرا كه در تصادف مرگ مغزی شده بود، اعضای بدنش را به بیماران اهدا كردند.
به گزارش فارس،سیده‌زهرا موسوی‌پارساییز اهل روستای گز غربی شهرستان بندرگز است كه بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد . خانواده او در اقدامی خداپسندانه اعضای بدن او رااهدا كردند. بعداز آنكه اعضای بدن او به بیماران پیوند زده شد پیكر او در زادگاهش به خاك سپرده شد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5498/19/42031/0