printlogo


نجفی دوباره محاكمه می‌شود


حمیدرضا گودرزی، یكی از وكلای نجفی پس از جلسه رفع نقص در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده گفت: ما در اعتراض خود به حكم، خواستار رفع برخی نواقص شده بودیم كه دیوان عالی كشور هم با اشاره به برخی نواقص حكم را نقض كرد. در نقض حكم اعلام شده بود كه این نواقص باید رفع شود.
وی با اشاره به بررسی موارد مدنظر متهم و وكلایش افزود: روز دوشنبه برای رفع نقص كارشناسان اسلحه‌شناسی و پزشكی قانونی در محل قتل حاضر شدند و موكلم به تشریح روز حادثه و نحوه شلیك پرداخت. در این جلسه برخلاف ادعای برخی رسانه ها، صحنه قتل بازسازی نشد و موكلم مواردی كه مدنظر كارشناسان بود را تشریح كرد.
گودرزی در پایان تاكید كرد: بعد از گزارش كارشناسان و بررسی موارد مدنظر دیوان عالی كشور، دادگاه دوباره وقت تعیین و با رسیدگی به پرونده حكم صادر می‌كند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5498/19/42034/0