printlogo


امضایم را پس می‌گیرم


كارگردان سریال «روزی روزگاری» درباره امضای بیانیه موسوم به ۲۰۰ سینماگر گفت: یك نفر با من تلفنی تماس گرفت و عنوان كرد می‌خواهیم بیانیه بدهیم. من موافق خیلی از بندهایش نبودم و معلوم است كه همه امضاكنندگان روی همه بند‌ها اتفاق نظر ندارند. به هر حال من امضایم را پس می‌گیرم.
امرا... احمدجو كارگردان سریال ماندگار «روزی روزگاری» در گفت‌وگو با «جوان» گفت: یك نفر با من تلفنی تماس گرفت و عنوان كرد «می‌خواهیم بیانیه بدهیم»، من اعتقادی به اصل ماجرا ندارم ولی خب همكاران تماس گرفتند و ما هم نخواستیم به ذوق‌شان بخورد و در رو‌دربایستی امضا كردم كه
 دلخور نشوند.
احمدجو در پاسخ به این سؤال كه این بیانیه از بحث توقیف فیلم خانه پدری شروع شد؛ فیلمی كه در آن پدری كه معلوم است تعزیه‌خوان است دخترش را زنده به گور می‌كند، می‌گوید: من فیلم خانه پدری را ندیده‌ام و چون ندیده‌ام نمی‌توانم نظر بدهم.
 در مورد فیلم‌ها اهل نقد باید نظر بدهند و دلیل توقیف فیلم را هم نمی‌دانم. من در همین حد شنیدم كه مجوز ارشاد را داشته و جلوی اكران آن گرفته شده و از كیفیت فیلم اطلاعی ندارم و چون ندیده‌ام نمی‌توانم نظری
هم بدهم.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5518/10/45757/0