printlogo


با اخذ مالیات از شركت‌های رانتی


می تـوان چند برابر درآمد گرانی بنزین  درآمد کسب کرد
راغفر: صنایع انرژی‌بر در سال 97 بیش از 400 هزار میلیارد تومان رانت ارزی دریافت كردند. سود 20‌شركت خصولتی 76 هزار میلیارد تومان بوده كه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مالیاتی كه آنها پرداخت كردند 4/1 تا 4 درصد سودشان بوده. دولت اداره این شركت‌ها را به‌عهده دارد و سود آن در جیب گروهی به ظاهر بخش خصوصی می‌رود. اخذ مالیات از این شركت‌ها چندین برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به دنبال داشت اما چون برخی افراد متصل به قدرت در این سیستم قرار دارند و منتفع می‌شوند اخذ مالیات اتفاق نمی‌افتد. اقدامی هم كه دولت می‌گفت و می‌گوید یك سیاست كاملا عوام‌فریبانه است. به جای این‌كه دولت مردم را به صدقه گرفتن عادت دهد درآمد این كار را صرف ایجاد شغل كند. جالب است چندی پیش آقای رئیس‌جمهور با خوشحالی به یك آماری استناد می‌كرد كه جای تعجب داشت. آقای روحانی می‌گفت: تاكسی‌های اینترنتی 600 هزار شغل ایجاد كردند. آیا این خوشحالی دارد كه افراد دارای تخصص به دلیل از دست رفتن مشاغل پایدارشان ناچار به ورود به شغل تاكسی‌های اینترنتی شدند؟ هر روز شاهد تعطیلی كارخانجات و از دست رفتن مشاغل مختلف هستیم كه این موضوع برای جامعه خطرناك است و امنیت كشور را به خطر می‌اندازد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5540/3/49073/0