printlogo


اتمام بلیت‌های «شهر خاموش» در 4 دقیقه

فروش بلیت تازه‌ترین كنسرت «شهر خاموش» كیهان كلهر در حالی از روز یكشنبه دهم آذر آغاز شده كه با توجه به استقبال مخاطبان و اتمام بلیت‌های كنسرت روز هفتم دی در كمتر از چهار دقیقه، سه نوبت دیگر به مجموعه اجراهای این پروژه اضافه شد و این بلیت‌ها هم دیروز فروش رفت.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5540/12/49119/0