printlogo


قصه یك سال مزخرف

این كتاب داستان زیبایی در قالب شعر آزاد است كه به غفلت، خیانت، بخشش و دوستی می‌پردازد. نویسنده در این كتاب با استفاده از شخصیت‌های واقعی، خصلت‌های خوب و بد انسانی را با هم به تصویر می‌كشد. جت كه یك‌سال فاجعه‌بار و تلخ را پشت سر گذاشته است، برای سپری كردن تعطیلات تابستان به خانه ساحلی مادربزرگش می‌رود. او امید دارد كه در آنجا همه خاطرات بد گذشته را فراموش كند و به آرامش برسد، اما رازی دارد كه...
​​​​​​​  نویسنده: هتر اسمیت
  مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
  انتشارات: طوطی
  236 صفحه / 35000 تومان

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/8/54642/1