printlogo


راهكاری برای این‌كه از سهمیه كارت سوخت كم نشود


شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر كاهش سهمیه سوخت هنگام سوختگیری توضیحاتی را ارائه كرد.
به گزارش ایسنا، طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون كشیدن كارت در حین سوختگیری، به این‌صورت است كه با وارد كردن كارت در كارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوختگیری، ابتدا 99/3 لیتر از سهمیه كسر می‌شود و شروع به سوختگیری می‌كند، پس از اتمام پیمانه اول،99/3 لیتر دیگر از سهمیه كم می‌شود و مجددا سوختگیری ادامه پیدا می‌كند و این فرآیند به‌صورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوختگیری ادامه می‌یابد.
اگر در حین سوختگیری كارت از كارتخوان بیرون كشیده شود، مقداری كه باقیمانده 99/3 لیتر است، از سهمیه آن كارت كسر می‌شود (برای مثال اگر دو لیتر سوختگیری كرده است و كارت را بیرون بكشد 99/1 لیتر بیشتر از سهمیه آن كارت كم می‌شود) و اگر همان كارت، دوباره وارد همان كارتخوان شود، سهمیه‌ای كه بیشتر از لیتراژ برداشت‌ شده از نازل كم شده است، به كارت برگردانده می‌شود. تاكید می‌شود كه در صورت خارج كردن زودهنگام كارت سوخت از كارتخوان جایگاه، سوختگیری قطع می‌شود و لیتراژ مذكور از سهمیه كسر می‌شود، لیكن صرفا به اندازه لیتراژ سوختگیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد. هموطنان عزیز توجه كنند كه از برداشتن كارت سوخت از كارتخوان قبل از قرار دادن نازل در جای خود باید جداً خودداری كنند.آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/3/54672/0