printlogo


خطر استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو


رئیس بخش ایمنی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره خطرات استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودروها هشدار داد و گفت: لازم است هموطنان به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندرگاز مایع یا همان ال‌پی‌جی به صورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراكز غیرمجاز برای تبدیل خودروی خود به سوخت ال‌پی‌جی جدا خودداری كنند.
ایرج كلهری در این باره افزود: متاسفانه اخیراً عده‌ای از هموطنان به دلیل ناآگاهی از خطرات احتمالی، توجه ناكافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به موارد ایمنی، نسبت به نصب سیلندر گازمایع (ال‌پی‌جی) در خودروهای خود در مراكز غیرمجاز اقدام كرده یا سوخت ال‌پی‌جی را نیز از مراكز غیرمجاز دریافت می‌كنند كه این امر علاوه بر خطرات جانی و مالی برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارت‌باری را برای كاركنان این مراكز، مراجعه‌كنندگان و همسایگان به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها و الزامات ایمنی در استفاده از این سوخت تاكید كرد: نصب سیلندر گازمایع یا سوختگیری در كارگاه‌های غیرمجاز برای فرد و خانواده و اطرافیان او بسیار فاجعه‌آفرین خواهد بود و همه‌روزه گزارش‌های متعددی از حوادث رخ‌داده در این كارگاه‌ها دریافت می‌كنیم.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/3/54673/0