printlogo


رسانه باید غم‌زدا باشد


شاه آبادی گفت: نگاه دشمن برای بازدارندگی ملت ایران در مسیر تمدن بزرگ اسلامی، ایجاد یأس و ناامیدی و سوال و شبهه در بین ملت است.
به گزارش جام‌جم، ‌حمید شاه آبادی، معاون صدای رسانه ملی در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در قزوین با بیان این‌كه اولویت امروز رسانه‌های داخلی بررسی نقاط و موضوعاتی كه دشمنان روی آنها دست گذاشته‌اند، است، گفت: در این میدان نبرد باید با كمك اندیشه‌های دینی، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
شاه آبادی با تأكید بر این‌كه نگاه و اندیشه اسلامی و استكبارستیز ملت ایران، سرمنشأیی برای مبارزه با استكبار است، تصریح كرد: انتقام از مردم و ناامید كردن ملت، راهی است كه دشمن انتخاب كرده و نگاه دشمن برای بازدارندگی ملت ایران در مسیر تمدن بزرگ اسلامی، ایجاد یأس و ناامیدی و سوال و شبهه میان ملت است. شاه آبادی خاطرنشان كرد: در بستر فضای مجازی همه مؤلفه‌های شادی و سرگرمی مبتنی بر آگاهی موجود است و كسانی كه قلم به دست می‌گیرند باید با آگاهی كامل در این حوزه گام بردارند.
وی افزود: مأیوس كردن مردم و قرائت‌های متفاوت از یك موضوع واحد، می‌تواند بی تفاوتی را به مردم القا كند و قلم رسانه زمانی می‌تواند آگاه بخش باشد كه غمی را از دل بردارد.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/7/54707/0