printlogo


باز هم با چخوف در تهران


برخی نمایشنامه‌نویس‌ها هستند كه حتی اجراهای از نمایشنامه‌هایشان هیچ‌گاه مخاطبان تئاتر را از خود نرانده است؛ یكی از اینها حتما آنتوان چخوف است كه اتفاقا در ایران و بین كارگردان‌های تئاتر ما محبوب است. در تازه‌ترین اجرای آثار چخوف در ایران، این بار كیوان ظهرابی سراغ نمایش «خرس» چخوف رفته و آن را از جمعه‌ای كه گذشت در تماشاخانه مهرگان روی صحنه برده است.
نمایشنامه «خرس» مانند دیگر آثار چخوف نگاهی عمیق به روابط انسانی و نقد مناسبات اجتماعی دارد و دید طنازانه به زن و مرد به عنوان دو ركن و قطب اساسی بشریت و رویكرد آنان در مواجهه با تمامیت و اصالت وجودی شان از این متن یك اثر تاثیرگذار ادبی ساخته است. در این نمایش كارگردان كوشیده است با نهایت وفاداری به اصل متن نمایشی، با محور قراردادن تساوی حقوق بین زن و مرد لحظات شادی را پیش روی تماشاگران قرار دهد.
لیلی صبری، نیما قربان زاده، فرید گلریز، لاله حشمت پسند، نیما نیكمنش، عرفان سیف اللهی، الیكا تصدیقی و محمد سعوه به نقش آفرینی می‌پردازند.
اگر می‌خواهید یكی از تماشاگران این اجرا از آثار چخوف باشید برای رزرو بلیت می‌توانید به سایت تیوال مراجعه كنید. نمایش «خرس» با همت گروه نمایشی اك از ۲۰دی تا یكم بهمن ساعت ۱۹ به مدت ۷۰ دقیقه در سالن شماره یك تماشاخانه مهرگان روی صحنه می‌رود.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/10/54719/0