printlogo


احضار مایاكوفسكی به الموتفرید قدیمی را هم به ترجمه‌های متعددش و از جمله ترجمه پرسروصدای «اولیس» جیمز جویس می‌شناسیم و هم به داستان‌های خودش. حالا هم او از آماده‌شدن رمان جدیدش با عنوان «كمون مردگان یا مرثیه‌ای برای پیراهن خونی سوفیا» برای انتشار خبر داده است. او كه با خبرگزاری مهر حرف می‌زده، در این باره گفته: «این‌كتاب شاید یك‌سفرنامه یا رمانی اتوبیوگرافیك و حاصل اقامت یك‌ماهه من در بلغارستان باشد و تجربه‌هایم در شهرهای صوفیه، بورگاس و روسه را شامل شود كه البته با روایاتی از قرن دوازدهم و قرن بیستم در هم آمیخته شده است. او البته درباره ارتباط ماجرای كتاب جدیدش با ولادیمیر مایاكوفسكی شاعر انقلابی هم توضیحاتی داده: «كمون مردگان یا مرثیه‌ای برای پیراهن خونی سوفیا روایتی نو از زندگی و خودكشی مایاكوفسكی است و ماجراهایی از دوران نزاریان در قلعه الموت قزوین را هم در بر می‌گیرد». آن‌طور كه قدمی گفته این رمان حدود ۲۰۰ صفحه خواهد بود و احتمالا به نمایشگاه كتاب تهران در سال ۹۹ خواهد رسید.
آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/12/54727/0