printlogo


بار دیگر با بولانیو


روبرتو بولانیو هر طور حساب كنید رمان‌نویس عجیبی بود؛ همزمان با او سنت‌های چشمگیر داستانی در آمریكا در حال راه‌اندازی بود اما او راه خودش را می‌رفت. نتیجه یكی از همین تكروی‌هایش، آخرین رمانش یعنی رمان «۲۶۶۶» است كه حالا در ایران هم به چاپ دوم رسیده است. این رمان را محمد جوادی ترجمه و انتشارات كتابسرای تندیس آن را منتشر كرده است. «۲۶۶۶» نگاهی مرموز، عرفانی و تا حدی باروك دارد و رمانی است كه سرشار از تصاویر نمادها و استعاره‌های خاص بولانیو است. كتاب مذكور در ژانر معمایی جا دارد و داستانش در پنج فصل نوشته شده كه هر فصل آن، در عین‌حال كه دنیایی مجزا از سرگذشت زندگی آدم‌ها در مكان و زمان‌های متفاوت است، نوعی ارتباط با موضوع اصلی داستان دارد. بولانیو این‌كتاب را در حالی نوشت كه می‌دانست از بیماری مرگبارش به‌زودی می‌میرد، اما زمان خود را صرف نوشتن كرد و در نهایت هم انتشار كتاب را ندید. اگر می‌خواهید صاحب یكی از نسخه‌های چاپ دوم این‌كتاب ۱۲۰۰ صفحه‌ای باشید باید به اندازه ۱۴۰ هزار تومان سر كیسه را شل كنید.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/12/54728/0