printlogo


حق با شماست

# هرس -درخت
بلقار از تهران:
 از شهرداری منطقه 19 درخواست می‌شود درختان خیابان شهید بهشتی واقع در خانی‌آباد نو را هرس کند.

# پل -سفید - ترافیک
زارع از تهران:
سال‌هاست پل سفید شاهد ترافیك سنگین خودروهای عبوری است،‌ ولی هیچ اقدامی بابت ساخت جاده‌ جایگزین یا پل جدید صورت نگرفته است.

# تاکسی _آنلاین
قاسم‌نژاد از تهران:
 بسیاری از رانندگان تاکسی‌های آنلاین درخواست سفر برای مسیرهای كوتاه را قبول نمی‌كنند و این موضوع باعث مشكلاتی برای مسافران شده است.

# سبد_معیشتی  
رهگو  از قزوین:
 مادر من یك زن تنها و بدون درآمد است، ولی سبد معیشتی دریافت نکرد. چرا؟ این درحالی است كه صاحبخانه مادرم كه 10 واحد آپارتمان دارد، مشمول این سبد حمایتی شد.

#تشكر- سپاه
رضایی از تهران:
از سپاه پاسداران بابت انتقام خون سردار سلیمانی و نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی كمال تشكر و قدردانی را دارم.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/13/54732/0