printlogo


روزهای پرالتهاب گردشگری

این روزها حال صنعت گردشگری‌مان هم خوب نیست؛ صنعتی که سال ها برای ارتقا و اعتلای آن تلاش و برنامه ریزی شده بود؛ این را ما نمی گوییم، اخبار و آمار می گوید، آماری که از کاهش ورود گردشگران به کشورمان خبر می دهد.  
حرمت‌ ا... رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این خصوص به لغو بسیاری از تورهای ورودی اشاره کرده و گفته: تمام تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کرده‌اند.
وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: تورهای ورودی از آمریکا و کانادا صد درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰درصد، سفرهای خود را لغو کرده‌اند. در این شرایط می‌توان گفت بیش از ۷۰درصد تورهای ورودی به ایران درخواست کنسلی داده‌اند و احتمالا در روزهای آینده شاهد کاهش تعداد گردشگران ورودی خواهیم بود.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/16/54742/0