printlogo


تشكیل 251 هزار پرونده ساخت‌و ساز غیرمجاز در تهران


امیر مغانلو، مدیر كل كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران از تشكیل ۲۵۱ هزار پرونده در كمیسیون ماده ۱۰۰ (ساخت و سازهای غیرمجاز) خبر داد. وی درباره وضعیت آمار پرونده‌های تعیین تكلیف شده ماده ۱۰۰ در سال جاری با بیان این‌كه در كل كشور حدود 5/4میلیون پرونده ماده ۱۰۰ (ساخت و سازهای غیرمجاز) تشكیل شده است، گفت: از سال ۶۷ كه برخورد جدی با پرونده‌های ماده ۱۰۰ آغاز شده تاكنون در تهران حدود ۲۵۱هزار پرونده ماده ۱۰۰ تشكیل شده است كه از این مقدار ۷۸درصد پرونده‌ها به مرحله اجرای رأی رسیده است و مابقی پرونده‌ها كه حدود ۵۸ هزار پرونده است در حال بررسی است./ ایسنا


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/18/54749/0