printlogo


اعدام تازه‌داماد قاتل در زندان

تازه‌داماد كه در جریان دعوای خیابانی پسر جوانی را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت چهار سال در زندان رجایی‌شهر كرج به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، سامان 25 ساله در جریان درگیری خیابانی در حوالی خیابان مولوی پسر 20ساله كه از سرنشینان خودروی سوناتا بود را در دهمین روز فروردین 95 با دو ضربه چاقو به قتل رساند و بعد از چند روز تسلیم پلیس شد. سامان مدتی بعد در شعبه چهارم دادگاه كیفری استان محاكمه و در دفاع از خود گفت: یك روز به هواخواهی از دوستم با مقتول، برادرش و دوست او درگیر شدم. از همان موقع از آنها كینه به دل گرفتم. روز جنایت مقتول همراه برادر و دوستانش قصد رفتن به شمال را داشتند كه آنها را به طور اتفاقی در خیابان دیدم. آنها از خودروی سوناتا پیاده شدند و سمت من و دوستم آمدند. آنها چاقو و چوب داشتند و در این درگیری با مهتابی كه دستشان بود به سرم زدند.
 وی افزود: دوستم از ترس موتورش را گذاشت و متواری شد. بعد با شدت این درگیری وقتی از سوی آنها كتك خوردم، برای دفاع از خود و نجات جانم چاقو از جیبم در آوردم و دو ضربه سمت پسر 20 ساله پرت كردم كه باعث مرگ او شد. من تازه‌‌داماد بوده و بعد از عروسی دیگر دعوا نكرده بودم و آن روز اولین دعوای بعد از ازدواجم بود. از این جنایت پشیمانم و حتی بعد از قتل تسلیم پلیس شدم.  چون خانواده مقتول برای متهم قصاص خواسته بودند، قضات دادگاه برای او حكم قصاص صادر كردند كه این حكم در شعبه اول دیوان‌عالی كشور مهر تایید خورد. تازه‌داماد با گذشت بیش از چهار سال از این جنایت نتوانست رضایت خانواده مقتول را بگیرد و سرانجام در زندان رجایی‌شهر كرج اعدام شد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/19/54754/0