printlogo


حكم اعدام نظافتچی شیطان‌صفت

جوان نظافتچی كه پیرزنی را مورد آزار و اذیت شیطانی قرار داده بود، بعد از محاكمه با رای دادگاه به اعدام و پرداخت دیه محكوم شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اسفند سال گذشته، سر و صدای پیرزن 70 ساله در یكی از كوچه‌های بلوار اشرفی اصفهانی توجه همسایه‌ها را به خود جلب كرد و به كمك او رفتند. زمانی كه همسایه‌ها وارد خانه پیرزن شدند، نظافتچی خانه را در حالی دیدندكه قصد داشت با ضرب و جرح پیرزن را ساكت كند. در ادامه او را دستگیر كردند و تحویل ماموران كلانتری دادند.
پیرزن در طرح شكایت خود گفت: برای انجام كارهای خانه‌تكانی شب عید، از یك شركت، نظافتچی درخواست كردم و صبح روز حادثه این جوان به خانه ما آمد. كمی كه كار كرد، ناگهان به من حمله كرد و من را مورد آزار و اذیت قرار داد. در یك لحظه از غفلت او استفاده كردم و خودم را به پنجره رساندم و از مردم كمك خواستم، اما این جوان گلویم را فشار داد و كتكم زد تا ساكتم كند. اگر همسایه‌ها سر نمی‌رسیدند شاید او من را می‌كشت.  متهم در بازجویی‌ها، اتهام خود را انكار كرد؛ در حالی كه پزشكی قانونی آثار ضرب و جرح و آزار و اذیت را تایید كرد. پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری یك استان تهران ارجاع شد. متهم در دادگاه در دفاع از خود گفت: اتهام خود را قبول ندارم. من برای اولین بار بود به خانه كسی می‌رفتم و این خانم با ظاهر نامناسب در خانه بود. برای همین وسوسه شدم و با او ارتباط برقرار كردم، اما اكراه و اجباری در كار نبود. وقتی به پیرزن گفتم دستمزد من را بدهد او داد و بیداد راه انداخت و این اتهام را به من نسبت داد. قضات دادگاه بعد از بررسی محتوای پرونده متهم را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به اتهام ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه محكوم كردند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/19/54755/0