printlogo


ابرهای خاص سوئد


تصویری از ابرهای روشن و پر نور بر فراز آسمان سوئد توسط ناسا منتشر شد.
به گزارش فارس، ناسا در بیانیه‌ای گفته است: رنگ‌های واضح و شفاف و موج‌دار و موج‌های پررنگ و باریك آسمان شهر تانندالن سوئد پركرده است.
این ابرها كه به عنوان ابرهای مروارید مادری نیز شناخته می‌شوند، بسیار نادر هستند اما در تصاویر ناسا به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. آنها ظرف دو ساعت بعد از غروب آفتاب ظاهر و به صورت ورق‌های سبك‌وزن ظاهر می‌شوند كه با رنگ‌های روشن در آسمان شب می‌درخشند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/20/54766/0