نسخه Pdf

اطلاعات بانكی را فاش نكنید

اطلاعات بانكی را فاش نكنید

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به این‌كه واریز پول به بهانه برنده شدن در مسابقات رادیویی و تلویزیونی ترفند افراد كلاهبردار است، به شهروندان توصیه كرد: برای واریز هر گونه وجوهات نقدی به حساب‌های مالی آنان ، ارسال شماره كارت و شماره حساب كافی است.
سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار كرد: برنده شدن در مسابقات رادیویی و تلویزیونی یكی از ترفندهای مجرمان سایبری است كه كلاهبرداران با استفاده از این روش و با سوء استفاده از ضعف آموزشی هموطنان، ضمن برقراری تماس تلفنی با مخاطبان طعمه‌های خود را انتخاب می‌كنند.  افراد سود جو با انجام مهندسی خاص و جلب اعتماد برخی افراد خوش باور با این ترفند قربانیان را به پای دستگاه 
عابر بانك كشانده و با انجام یك سری عملیات بانكی نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب مالی آنان اقدام می‌كنند و با این شیوه فرد با دست خود وجوهاتی را به حساب مجرمان واریز می‌كند.  با اقدامات پیشگیرانه و آموزشی پلیس فتا و همكاری مناسب رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی كشور سطح آگاهی و دانش شهروندان افزایش داشته و با استناد به پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضایی به این پلیس، سطح وقوع این گونه جرایم كاهش چشمگیری یافته است. 
رجبی با اشاره به این‌كه اجرای طرح استفاده از رمز یك بار مصرف در تراكنش خرید‌های اینترنتی سطح وقوع جرایم برداشت غیر مجاز را كاهش داده است، خاطر نشان كرد: مراقب ترفندهای مختلف كلاهبرداران باشند، به تماس‌های ناشناس از مراجع غیر رسمی پاسخ ندهند وآگاه باشند برای واریز هر گونه وجوهات نقدی به حساب‌های مالی آنان، ارسال شماره كارت و شماره حساب كافی است و از افشای سایر اطلاعات كارت بانكی خود به سایر افراد خودداری كنند.