printlogo


هر بهار عاشق شوید
لوریس چکناواریان رهبر ارکستر


‌ من همیشه نوروز را دوست داشته‌ام از بچگی‌ام تا همین حالا. همیشه حسابی خوش گذرانده ام و در کودکی هم بسیار عیدی گرفته ام.
نوروز از آن اتفاق‌هایی است که هر چقدر هم بزرگ شوی و قد بکشی باز هم زیبایی خودش را دارد. هر چند که خاطرات کودکی شفافیت بیشتری دارند اما در بزرگسالی هم می‌شود زیبایی‌های بهار را داشت و به‌خاطر سپردشان. ما آمده‌ایم که شادی‌ها را درجهان حفظ کنیم دیگر... زندگی همیشه سختی زیاد دارد اما هر سال چند دلیل برای شادی پیدا می شود. بهار اصلا خودش می تواند یکی از همین شادی‌ها باشد. چرا؟ سنت‌های‌ قدیمی چون پایه و اساس محکم تری دارند شادی‌های عمیق‌تری را هم به دنبال می آورند پس به همین بهانه شادی کنیم، به هم محبت کنیم و تبریک بگوییم. خلاصه که بهار می آید تا از طبیعت نو شدن را یاد بگیریم، دیگران را ببخشیم و بدی‌ها را فراموش کنیم. عاشق شویم و عاشق شویم، می دانید بهترین نوروزی که در خاطرم هست همان سالی است که عاشق شدم. بهار نزدیک است دیگر... عاشق شوید!

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5625/1/60847/0