printlogo


گل درمانی


شاید برایتان سوال پیش بیاید «مگر یک گلدان یا یک دسته گل چقدر توانایی مقابله با هوای آلوده را دارد؟»
باید بگوییم گیاهان مثل یک فیلتر عمل می‌کنند. آن‌ها به وسیله روزنه‌های موجود روی برگ هایشان سموم و مواد زائد را از هوا می‌گیرند و مصرف می‌کنند. هرچقدر برگ‌ها بزرگ‌تر  یا تعداد آنها بیشتر باشد مقدار هوایی که فیلتر می‌کنند نیز بیشتر است در نتیجه وقتی گیاهان، هوا و متعلقات آن را جذب می‌کنند این مواد معلق در هوا، دیگر وارد سیستم تنفسی ما نمی‌شود. حتی ریشه و بعضی میکروارگانیسم‌های  موجود در خاک هم در حذف مواد سمی و تهویه هوا دخالت دارند.  این تصفیه‌کننده‌های طبیعی شاید نتوانند به سرعت تصفیه‌کننده‌های مکانیکی و دیجیتالی عمل کنند، اما زنده و طبیعی هستند و  همین کیفیت کاری شان  را بالا می‌برد. ما هیچ وقت نمی‌توانیم با یک دستگاه تهویه برقی ارتباط عاطفی برقرار کنیم.  پس برای حفظ کیفیت هوای خانه یا محل تهویه و تصفیه هوا ضروری است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5659/13/64457/0